Get Adobe Flash player

 

Làng bánh tráng giấy ấp Nhà Thờ xã Tường Lộc huyện Tam Bình,  tồn tại và phát triển 14 năm và sản phẩm chủ yếu là bánh tráng giấy, bánh xếp quặn, bánh xếp làm kẹo, bánh xếp . Số hộ tham gia làng nghề ngày càng tăng .Mỗi năm làng nghề tạo ra khoảng 139 tấn sản phẩm, tạo việc làm cho hơn 411 lao động địa phương, thu nhập bình quân khoảng 12 triệu đồng/ngườ/năm.