Get Adobe Flash player

 

     Thực hiện Quyết định 1713/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc bổ sung kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2015 của Tỉnh Vĩnh Long.