Get Adobe Flash player

Hỗ trợ xây dựng Nhãn hiệu

Hỗ trợ mua sắm thiết bị

         Thực hiện đề án khuyến công địa phương năm 2014, Khuyến công Vĩnh Long đã hỗ trợ kinh phí cho Hợp tác xã Phương Nam mua máy trong dây chuyền sản xuất chiếu...

Hỗ trợ Bình chọn sản phẩm, Người có công đưa nghề

Hỗ trợ tham gia Hội chợ triễn lãm

Hỗ trợ tập huấn, Đào tạo nghề, Khởi sự doanh nghiệp