Get Adobe Flash player

 

(TBKTSG) - Cuộc hội nhập mang tên “Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)” vào năm 2015 đã cận kề mà tại Việt Nam, dường như nó vẫn chưa thu hút được sự chú ý thích đáng của người dân, doanh nghiệp và chính quyền các cấp.

 

Làng bánh tráng giấy ấp Nhà Thờ xã Tường Lộc huyện Tam Bình, tồn tại và phát triển 14 năm và sản phẩm chủ yếu là bánh tráng giấy, bánh xếp quặn, bánh xếp làm kẹo, bánh xếp . Số hộ tham gia làng nghề ngày càng tăng .Mỗi năm làng nghề tạo ra khoảng 139 tấn sản phẩm, tạo việc làm cho hơn 411 lao động địa phương, thu nhập bình quân khoảng 12 triệu đồng/ngườ/năm.