Get Adobe Flash player

 

    Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong thời gian tới trên điạ bàn tỉnh Vĩnh Long, giúp nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ quản lý và các tuyên truyền viên về tiết kiệm năng lượng.

    Thực hiện Quyết định số 11860/QĐ-BCĐ ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương - Trưởng Ban chỉ đạo về việc giao bổ sung thực hiện nhiệm vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2014 cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

    Ngày 02/10/2015 tại nhà hàng Thiên Long, phường 1, Thành phố Vĩnh Long. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Vĩnh Long đã tổ chức tổ chức khóa tập huấn tiết kiệm năng lượng cho cán bộ quản lý và tuyên truyền viên” cho các đối tượng là các cán bộ các Phòng Công thương, Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế hạ tầng, và đại diện Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, cán bộ xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Mục tiêu là nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ quản lý và các tuyên truyền viên về tiết kiệm năng lượngtrên địa bàn tỉnh Vĩnh Long để từ đó các tuyên truyền viên này sẽ phổ biến và tuyên truyền lại cho cộng đồng dân cư tại địa phương về “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” tạo sựchuyển biến từ nhận thức sang hành động cụ thể, nhằm làm giảm tiêu thụ năng lượng trong sinh hoạt hằng ngày của người dân, của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

    Đến dự và chỉ đạo khóa tập huấn, có ông Vũ Ngọc Tú - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long, Ông Trương Thanh Sử - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp và hơn 80 học viên tham gia khóa tập huấn.

    Báo cáo viên là Bà Nguyễn Thị Ngọc Thọ - Trưởng phòng kỹ thuật - Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thọ  - Trưởng phòng kỹ thuật

thuộc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP Hồ Chí Minh, đang trình bày tại buổi tập huấn

    Thông qua buổi tập huấn này, các cán bộ làm công tác tuyên truyền ở cấp xã, huyện, thành phố được cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết hiệu quả.

    Từ đó về địa phương sẽ thực hiện công tác tuyên truyền tiết kiệm năng lượng, đến rộng rãi người dân trên địa bàn, giúp người dân hiểu và cùng thực hiện đúng chủ trương chung: tiết kiệm năng lượng, góp phần giảm ô nhiễm và tiết kiệm tiền.

                                                                                                                                 Huệ-KCVL