Get Adobe Flash player

  1. Đối tượng hỗ trợ :

        Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

        2. Nội dung hỗ trợ :

        - Tư vấn, hướng dẫn các thủ tục thành lập doanh nghiệp.

        - Hoàn thiện kế hoạch kinh doanh khả thi; dự án thành lập doanh nghiệp và chi phí liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp.

       3. Kinh phí hỗ trợ

       Mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/doanh nghiệp

       4. Điều kiện được hỗ trợ

       - Doanh nghiệp được thành lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

       - Cam kết của tổ chức, cá nhân thực hiện đề án khuyến công chưa được hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của nhà nước cho cùng một nội dung chi được kinh phí khuyến công hỗ trợ.

       - Giấy đề nghị hỗ trợ thành lập doanh nghiệp.

       - Một số hồ sơ khác theo qui định.

        5. Đơn vị liên hệ :

Trung tâm Khuyên công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ: 2A, Hùng Vương, P1, TPVL, tỉnh Vĩnh Long.

Website: www.khuyencongvinhlong.gov.vn

Điện thoại: 0703.826718 - 0703.502954.