Get Adobe Flash player

 

       1. Đối tượng hỗ trợ

      Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại huyện, thị xã, thị trấn, xã và các phường thuộc thành phố loại 2, loại 3, các phường thuộc thành phố loại 1 được chuyển đổi từ xã chưa quá 05 năm; bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cơ sở công nghiệp nông thôn)

       2. Nội dung hỗ trợ

       - Tư vấn, hướng dẫn các thủ tục nhãn hiệu.

       - Xây dựng và đăng ký thương hiệu.

       3. Kinh phí hỗ trợ

       Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí, nhưng không quá 35 triệu đồng/thương hiệu

       4. Điều kiện được hỗ trợ

        - Giấy đề nghị hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu.

       - Cam kết của tổ chức, cá nhân thực hiện đề án khuyến công chưa được hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của nhà nước cho cùng một nội dung chi được kinh phí khuyến công hỗ trợ.

        - Một số hồ sơ khác theo qui định.     

        5. Đơn vị liên hệ :

Trung tâm Khuyên công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ: 2A, Hùng Vương, P1, TPVL, tỉnh Vĩnh Long.

Website: www.khuyencongvinhlong.gov.vn

Điện thoại: 0703.826718 - 0703.502890.