Get Adobe Flash player

 

        HỖ TRỢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN KỸ THUẬT, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, ỨNG DỤNG MÁY MÓC

THIẾT BỊ TIÊN TIẾN

 

         1. Đối tượng hỗ trợ

        Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại huyện, thị xã, thị trấn, xã và các phường thuộc thành phố loại 2, loại 3, các phường thuộc thành phố loại 1 được chuyển đổi từ xã chưa quá 05 năm; bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cơ sở công nghiệp nông thôn)

         2. Nội dung hỗ trợ

        - Hỗ trợ chi phí xây dựng, mua máy móc thiết bị; hoàn chỉnh tài liệu về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất, phục vụ cho việc trình diễn kỹ thuật.

         - Hỗ trợ chi phí đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn đang hoạt động có hiệu quả hoàn chỉnh tài liệu về quy trình công nghệ; hoàn thiện quy trình sản xuất, phục vụ cho việc trình diễn kỹ thuật đểphổ biến tuyên truyền, nhân rộng để các tổ chức cá nhân khác học tập.

           - Hỗ trợ chi phí ứng dụng máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

          3. Kinh phí hỗ trợ

         - Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới. Mức hỗ trợ tối đa 30% nhưng không quá 500 triệu đồng/mô hình.

         - Hỗ trợ đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn đang hoạt động có hiệu quả cần phổ biến tuyên truyền, nhân rộng để các tổ chức cá nhân khác học tập. Mức hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/mô hình.

         - Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí nhưng không quá 200 triệu đồng/cơ sở;

         4. Điều kiện được hỗ trợ

         - Giấy đề nghị hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ; ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến.

        - Cam kết của tổ chức, cá nhân thực hiện đề án khuyến công chưa được hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của nhà nước cho cùng một nội dung chi được kinh phí khuyến công hỗ trợ.

        - Dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật kèm theo quyết định đầu tư của chủ đầu tư (trừ trường hợp hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác)

         - Một số hồ sơ khác theo qui định.

5. Đơn vị liên hệ :

Trung tâm Khuyên công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ: 2A, Hùng Vương, P1, TPVL, tỉnh Vĩnh Long.

Website: www.khuyencongvinhlong.gov.vn

Điện thoại: 0703.826718 - 0703.502890.