Get Adobe Flash player

 

     Ngày 23 tháng 3 năm 2016, Đảng ủy Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị Báo công dâng Bác năm 2015.

    Tại hội nghị, toàn thể các đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Công thương được nghe các báo cáo kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 của Đảng ủy Sở và của từng Chi bộ.

 

     Nhìn chung, năm 2015 Đảng ủy Sở cũng như các Chi bộ đã làm được nhiều việc thiết thực, có ý nghĩa nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Việc tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh được thực hiện bài bản, khoa học, sâu rộng hơn, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ, đảng viên của Sở. Các Chi bộ đã xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng bám sát điều kiện thực tế, chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với từng  vị trí công tác.

     Hội nghị cũng đã tuyên dương 4 tập thể, 3 cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2015 và 1 tập thể, 2 cá nhân tiêu biểu 4 năm liền (2012-2015).

(Chi bộ Văn phòng Sở)

(Chi bộ TT Xúc tiến thương mại)

  

(Chi bộ TT Khuyến công và TVPT CN)

    Đồng thời, để tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tại hội nghị này Đảng ủy Sở Công thương đã tổ chức triển khai quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên chủ đề năm 2016: Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Qua đó đã nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn kết với nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2016. 

                                                                                                                                                                Giang-KCVL