Get Adobe Flash player

 

     Ngày 24/12/2015 được sự chấp thuận của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp năm 2015 - triển khai kế hoạch năm 2015.

   

     Đến dự hội nghị có Ông Nguyễn Minh Tho-Giám đốc Sở Công thương; đại diện Phòng Công thương, Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã và thành phố; đại diện các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

    Tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp năm 2015 và kế hoạch năm 2016. Trong năm 2015 hoạt động của Trung tâm đã có nhiều đổi mới so với các năm trước đây triển khai thêm 03 nội dung hoạt động khuyến công, cụ thể như: Để nâng cao năng lực quản lý thông qua các chương trình “Khởi nghiệp”, bên cạnh các đối tượng tham gia như trước đây thì Trung tâm đã mở rộng thêm các đối tượng là sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng và tổ chức ngay tại trường. Từ đó đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao của các trường, cũng như các sinh viên.

    Công tác khuyến công cũng theo sát tình hình mang tính thời sự của cả nước thông qua việc tổ chức các hội thảo, tọa đàm như: tọa đàm Cộng đồng kinh tế ASEAN - cơ hội và thách thức cho doanh nhân. Từ đó giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn tầm quan trọng của thương hiệu trong kinh doanh và nắm được thông tin về quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam, cũng như những cơ hội, thách thức và yêu cầu đặt ra cho quá trình hội nhập.

    Đặc biệt, đã tổ chức được nhiều đợt kết nối cung cầu hàng hóa. Qua giao lưu kết nối cung cầu hàng hóa đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, HTX trong và ngoài tỉnh trực tiếp tìm hiểu, giao lưu thương mại và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và mở rộng kênh tiêu thụ trong thời gian tới. Đây là một giải pháp bán hàng hiệu quả, mang tính lâu dài và bền vững.

    Đồng thời, việc hỗ trợ đầu tư, ứng dụng, đổi mới thiết bị, máy móc, công nghệ tạo một bước chuyển biến tích cực trong việc hiện đại hóa sản xuất, giảm lao động thủ công, tăng năng suất chất lượng sản phẩm, tăng giá trị và hàm lượng công nghệ của sản phẩm. Từ đó tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

     Nhìn chung, trong năm 2015 hoạt động khuyến công đã giúp cho các cơ sở công nghiệp nông thôn xác định hướng đầu tư đúng, có hiệu quả, nâng cao được năng lực quản lý, mở rộng sản xuất kinh doanh và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường; giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp phát triển bền vững và từng bước tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Từ đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm tăng tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp; tạo động lực thu hút các nguồn lực của doanh nghiệp và xã hội vào phát triển công nghiệp nông thôn. Trên lĩnh vực tư vấn đã tư vấn hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đồng thời đã tư thiết kế, thẩm tra, giám sát được nhiều công trình điện, chợ trên địa bàn tỉnh góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

    Sau báo cáo tổng kết, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp chân tình, thẳng thắn những mặt đạt được, mặt hạn chế và những đề xuất trong thời gian tới nhằm đưa hoạt động khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn.

    Hội nghị khép lại với sự thành công tốt đẹp, những ý kiến đóng góp, các giải pháp,  kinh nghiệm hay, thiết thực của các đại biểu đã làm rõ hơn vai trò của công tác khuyến công trong sự hình thành, duy trì và phát triển của doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.