Get Adobe Flash player

 

     Thực hiện Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng trong sinh hoạt định kỳ của Đảng bộ cơ sở, ngày 25/12/2015 Đảng ủy Sở Công thương tổ chức Hội nghị đảng viên cuối năm 2015.

   Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Đảng ủy viên cùng toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Công thương. Đồng chí Nguyễn Minh Tho - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Công thương chủ trì Hội nghị.

   Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên được nghe các báo cáo tóm tắt công tác xây dựng Đảng năm 2015 và phương hướng năm 2016; công tác kiểm tra, giám sát năm 2015 và phương hướng năm 2016; các chuyên đề tuyên truyền.

    Qua các báo cáo cho thấy, trong năm 2015 Đảng bộ Sở Công thương đã phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo, xây dựng và thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, phần lớn các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đa số các đồng chí đảng viên bày tỏ sự thống nhất cao với dự thảo các báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị.

    Bên cạnh đó, các đồng chí đảng viên cũng đã nêu lên một số tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng năm 2015 như: Ý thức chấp hành quy chế văn hóa công sở, giờ giấc làm việc của một số ít đảng viên, quần chúng đôi lúc chưa nghiêm,…. Các đồng chí đảng viên cũng đã đề xuất các giải pháp, biện pháp tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ; giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tham ô, lãng phí; giải pháp thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành;…

   Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tho - Bí thư Đảng ủy đề nghị toàn thể đảng viên thuộc Đảng ủy Sở đoàn kết, nỗ lực thực hiện một số giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng năm 2016 như sau: Tiếp tục bám sát các chỉ tiêu nghị quyết, các đề án, dự án được phê duyệt; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ, gắn với sinh hoạt chuyên đề; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát; không ngừng nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành như thực hiện đề án tái cơ cấu ngành công thương, sản xuất gạch gốm và phát triển thương hiệu;…. Hội nghị thành công tốt đẹp với quyết tâm hiện thắng lợi nghị quyết đề ra năm 2016 của toàn thể đảng viên.

                                                                                                                                                     Giang - KCVL