Get Adobe Flash player

 

     Thực hiện Quyết định 1713/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc bổ sung kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2015 của Tỉnh Vĩnh Long.

     Theo quyết định này, có 102 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Sở, ngành tỉnh được bổ sung áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Trong đó có Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

     Để hoàn thành việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. Trong 2 ngày 27 và 28/10/2015 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã phối hợp với Công ty TNHH  tư vấn khoa học và công nghệ KIS tổ chức tập huấn cho toàn bộ cán bộ công chức, viên chức của Trung tâm.

     Qua 2 ngày tập huấn đã giúp cho toàn bộ cán bộ công chức, viên chức của Trung tâm nắm được nội dung cơ bản của hệ thống quản lý chất lượng-các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008; cách thức, nội dung đánh giá nội bộ và rà soát cụ thể nội dung các quy trình đã xây dựng.

Giang-KCVL